Abonimi për albinfo.ch-print

Mos humb asnjë lajm dhe abonoje albinfo.ch. Ne të dërgojmë numrat më të rinj të revistës, në adresën që dëshiron ti.

Vjetore

NË VIT

CHF 64
90
  • 10 Revista
  • Porosite në mënyrë të përshtatshme
  • Gjithçka rrjedh automatikisht, pas daljes së numrit të ri të revistës
E pëlqyer

NË VIT

CHF 39
90
  • 5 Revista
  • Porosite në mënyrë të përshtatshme
  • Gjithçka rrjedh automatikisht, pas daljes së numrit të ri të revistës

Numrat e fundit të revistës

Pyetjet më të zakonshme të abonimit

Keni nevojë për një gamë të gjerë përmbajtjesh?

Pagesat

Pagesat transmetohen në mënyrë të sigurt nëpërmjet një ofruesi zviceran të pagesave (Payrexx).

powered-payrexx